AMN Praktijk voor Bekkenfysiotherapie

                                        Dalen en Hoogeveen, Drenthe

Voor ouders

Vaak krijgen de kinderen oefeningen mee die ze thuis samen met u moeten doen. Dit vraagt inzet van u en uw kind en is heel belangrijk voor een optimaal resultaat van de behandeling.

Het is belangrijk dat u als ouder achter de behandeling staat en uw kind tot steun bent. Is dat niet het geval, dan zal uw kind dat merken en de moed snel verliezen. Een en ander vergt dus veel inzet, motivatie en doorzettingsvermogen van het kind en de ouders. U krijgt instructies en adviezen, hoe u uw kind thuis het beste kunt begeleiden.

Tijdens de behandeling vindt er regelmatig overleg plaats met de verwijzer.

Bij complexe problematiek kan het nodig zijn om meerdere deskundigen in te schakelen. De kinderbekkenfysiotherapeut werkt veel samen met bijvoorbeeld een incontinentieverpleegkundige, een diëtist of een psycholoog. In overleg met de verwijzer, kan geadviseerd worden om die externe hulp in te schakelen.

Kinderbekkenfysiotherapie wordt in principe vanuit de basisverzekering vergoed. Kijk in uw polis voor de voorwaarden of neem contact op met uw ziektekostenverzekeraar over uw specifieke situatie.