AMN Praktijk voor Bekkenfysiotherapie

                                        Dalen en Hoogeveen, Drenthe

Intake en onderzoek

Tijdens de eerste behandeling zal er een gesprek zijn samen met ouder(s) en kind. Hier wordt vastgelegd wat de hulpvraag van het kind en van de ouder is. Er wordt uitgebreid gevraagd naar het plassen, poepen, eten, drinken en de verdere ontwikkeling en het functioneren van uw kind. Met deze vragen proberen we duidelijkheid te krijgen over het probleem en kunnen we bepalen welke behandeling het beste bij het kind past.

Er kunnen vragenlijsten meegegeven worden en indien nodig zal de kinderbekkenfysiotherapeut in overleg met u om extra informatie bij de verwijzer vragen.

Na het intakegesprek volgt een onderzoek waarbij gekeken wordt naar de algemene motoriek (lopen, rennen, huppelen etc.). Aan de hand hiervan kan de kinderbekkenfysiotherapeut inschatten wat de (leer)mogelijkheden van uw kind zijn om bekkenbodemspieren te kunnen aan- en ontspannen. Ook zal er een onderzoek plaatsvinden om de werking van de bekkenbodemspieren goed in kaart te brengen, dit vindt altijd plaats in overleg en bijzijn van een van de ouders.

Aan de hand van deze gegevens wordt gekeken of bekkenfysiotherapie bij uw kind zinvol kan zijn. Het behandelplan wordt in overleg met u en uw kind vastgesteld.